تصویر تولید کننده شرکت تجهیزات پزشکی آمبو
کمپانی آمبو دانمارک در سال 1937 تاسیس و مبدع محصول آمبو بگ بوده، در زمینه الکترودهای کاردیولوژی و نورولوژی از بهترین تولید کنندگان این محصولات می باشد.

EMG Needle Electrode

سوزن نوار عصب و عضله

Surface NCV Electrode

الکترود سطحی نوار عصب و عضله

Ambu Inoject Needle

الکترود سوزنی تزریق بوتاکس

Disposable EEG Cup Electrode

الکترود دیسکی یکبار مصرف آمبو

Subdermal Needle Electrode

سوزن زیر پوستی (ساب درمال)